make the appendix an appendix.
authorTobias Pape <tobias@netshed.de>
Fri, 27 Dec 2013 22:28:50 +0000 (23:28 +0100)
committerTobias Pape <tobias@netshed.de>
Sat, 28 Dec 2013 00:29:08 +0000 (01:29 +0100)
commit1c66d11964b82ff0a69023686b32c14a45e5989a
tree20736d0974ead0758b74671d895cfbd1113421e5
parent7b3e61f1388ba2e23258412dc87ac2f0032e5548
make the appendix an appendix.
src/applied-crypto-hardening.tex